ครูบาบุญชุ่มนั่งสมาธิแล้วเกิดปีติ ตัวโยกไปมา ที่ถ้ำเมืองแก๊ด
08月05     洪翠蝶
08月09     萬策梁
08月17     發大財
08月17     弘子秋
08月15     萬策梁