พี่ธีร์น้องพีร์ ช่วยเชียร์วอลเลย์บอลไทย สู้ๆ วอลเลย์บอลไทย ชนะเลย น่ารักทั้งคู่
08月05     弘子秋
08月05     洪翠蝶
08月09     萬策梁
08月17     發大財
08月17     弘子秋
08月15     萬策梁