USO不明潛水物,比UFO還早發現的真實存在,1492年哥倫布目擊的神祕光點、美軍幽靈潛艦事件,人類船艦完全追不上的神祕潛水物。
01月06     胥容強
01月06     謝來順
01月06     奇文平
01月11     惠嫻歡
01月10     謝來順