ห้าม!ของขวัญแฟนๆอาจถูกทิ้ง/ตีกลับ ค่ายวายจีห้ามส่งของขวัญให้BLACKPINKแล้ว/คาดสาวๆเห็นด้วย?
11月17     花公子
11月14     吉琦芬
11月26     吉琦芬
11月22     章晶雅
11月18     章晶雅
11月19     花公子