ช่างแต่งหน้าblackpinkอยู่ที่นีซ กินเนสบุ๊คประกาศผลMVลิซ่า ต้วนซิงซิงควงซุนอิ๋งฮ่าวเต้น Lalisa
11月16     花公子
11月24     魏佳輪
11月14     吉琦芬
11月27     章晶雅
11月16     章晶雅
11月19     花公子